Renovacións dos Socios 2018

Para todos os interesados en renovar o SEU COMPROMISO coa A.C. enLAZAdos, abrimos prazo de renovacións para o vindeiro período anual. Queda establecido como “anualidade de socio”, aquel comprendido entre o 24 de xuño do 2017, e o 24 de xuño do 2018, fixándose como período de renovacións, entre o 24 de xuño e o 31 de agosto deste ano en curso.

CUOTAS DE RENOVACIÓNS 2018:

  • Adultos: 10€
  • Menores: 5€

MÉTODO DE RENOVACIÓN:

  • A través dalgún membro da directiva.
  • Mediante transferencia bancaria ao número de conta da Asociación, facendo constar “RENOVACIÓN 2018, NOME E APELIDO ou Nº DE SOCIO“.

Nº de Conta: ES45 2080 0433 7330 4000 1952

  • TODOS os socios, independentemente da data na que se deron de alta anteriormente, deberán facer a súa renovación coas cuotas de 10€ adultos, e 5€ os menores.

IMPORTANTE:

DATA FINAL DE FORMALIZACIÓN DA RENOVACIÓN:

31 DE AGOSTO 2017

Todos aqueles que o 31 de agosto non tramitaron a súa renovación, serán dados de baixa automáticamente da asociación o 1 de setembro. Si a posterior desexaran darse novamente de alta, deberán facer a súa tramitación como un novo socio, perdendo así a súa antigüedade.

ALTA DE NOVOS SOCIOS: Pulsa aquí e sigue o procedemento.

0